Coach ICF

PROGRAM Akademia Managera

 

PROGRAM

 Akademia Managera

KIERUJEMY DO

- Kadry Managerskiej, Dyrektorów, osób zarządzających lub planujących zarządzać ludźmi, którzy chcą poznać umiejętności i narzędzia mentoringu, coachingu i wykorzystać je w pracy,  w celu zwiększenia swojej efektywności i samorealizacji. Przygotować się do roli mentora.

- Kadry Liderów kierujących projektami , a chcących poznać narzędzia ułatwiające zarządzanie zespołem projektowym (m.in. skuteczność w egzekwowaniu, umiejętność pisania maili).

- Właścicieli firm, którzy chcieliby poznać współczesne formy zarządzania sobą, swoimi pracownikami oraz strategią organizacji. Jak budować efektywne zespoły, zaangażowanych ludzi i osiągać zamierzone cele. Jak. poprzez czynnik ludzki, rozwijać firmę.

- HR business partnerów, chcących poznać umiejętności coachingowe i wykorzystać je w pracy do własnego rozwoju, a także podczas tworzenia ścieżek  karier i zarządzania talentami.

- Wszystkich osób, które są gotowe do zmiany w sobie, po to, aby poznać i wzmocnić swoje mocne strony, a także maksymalnie wykorzystać swój potencjał w pracy zawodowej i w życiu prywatnym.

Program zawiera pełny, (teoretyczny i praktyczny) materiał oparty na standardach International Coach Federation (opis szczegółowy poniżej). Uczestnicy poznają tajniki coachingu, mentoringu, psychologii biznesu oraz wiele narzędzi przydatnych w pracy z różnymi typami stylów myślenia i działania. Każdy prowadzący jest certyfikowanym Coachem, wykwalifikowanym trenerem i doświadczonym praktykiem biznesu. Program kończy się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu. Zajęcia są intensywne i praktyczne.

 

W PROGRAMIE

Akademia Managera

POZNASZ

WYTYCZNE KODEKSU ETYCZNEGO wraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi zależności i odpowiedzialności w relacji coach–coachee, mentor – mentee, poznaniem różnic pomiędzy coachingiem a mentoringiem, psychoterapią, szkoleniem, doradztwem czy też konsultingiem, lub innymi powiązanymi zawodami i praktykami.

PEŁNY PROCES COACHINGOWY i MENTORINGOWY, a w szczególności zasady ich skutecznego przeprowadzenia.  Poza tym  w jaki sposób konstruować pojedyncze sesje, jak pracować z liderem a jak ze specjalistą oraz czym różni się tzw. Executive Coaching czy Sales Coaching od tzw. diet coachingu itp., gdzie jest granica pomiędzy coachingiem a mentoringiem a co łączy te 2 procesy. Dowiesz się jak mierzyć efekty.

SPOSOBY NAWIĄZANIA RELACJI Z KLIENTEM, w tym uzgodnienie zasad współpracy (terminy, częstotliwość spotkań, miejsce i godzina, czas trwania, ilość spotkań, wynagrodzenie), a także zasady zawierania umów z klientem wraz z obopólnymi zobowiązaniami, czyli jak zadbać o kontrakt.

UMIEJĘTNOŚĆ BUDOWANIA RELACJI WZAJEMNEGO ZAUFANIA Z KLIENTEM, a w szczególności osobowość coacha, mentora predyspozycje indywidualne, postawa, systemy wartości, tolerancja i wiara w klienta. Poza tym poznanie metod pomagających klientowi czuć się komfortowo podczas sesji/ rozmów, a także uważność i tzw. flow pomiędzy coachem i coachee, mentorem i mentee. Program pozwoli także zrozumieć jak ważna jest intuicja mentora i coacha, jego spokój, opanowanie, przestrzeń i czas.

NAJSKUTECZNIEJSZE  W PROCESIE MENTORINGU I COACHINGU TECHNIKI SŁUCHANIA wraz z ze zwróceniem uwagi na minimalny dialog wewnętrzny, zapewnienie klientowi poczucia, że jest słuchany, oraz jak robić pomocne notatki i jak z nich korzystać, co daje takie słuchanie i jaki ma wpływ na efekty i relacje.

PYTANIA JAKO GŁÓWNE NARZĘDZIA W PRACY COACHINGOWEJ I MENTORSKIEJ ze szczególnym zrozumieniem co to są pytania mocne, wyciągające klienta ze strefy komfortu, zmuszające do szukania odpowiedzi i rozwiązań, a także jak konstruować pytania pobudzające do myślenia, dzięki którym klient ma poczucie, że robi postępy, idzie do przodu, zbliża się do swojego celu. Jak budować pewność siebie jako coacha i w jaki sposób „prowokować” w procesie coachingu,

UMIEJĘTNOŚĆ POGŁĘBIANIA SAMOŚWIADOMOŚCI KLIENTA I COACHA poprzez pracę z emocjami, przekonaniami i obawami. Jak wykorzystać wiele dostępnych i bardzo pomocnych narzędzi i ćwiczeń,

TECHNIKI I UMIEJĘTNOŚCI PROJEKTOWANIA WIZJI CELU, oraz sposoby jej urealnienia za pomocą coachingach narzędzi,, które wzmacniają motywację klienta,

SPOSOBY PRZYGOTOWANIA KLIENTA DO ROZPOCZĘCIA JEGO WŁASNYCH DZIAŁAŃ, poprzez zbudowanie własnego action plan, przyporządkowanie osób odpowiedzialnych, mogących wesprzeć klienta., osadzenie działań w czasie z uwzględnieniem daty końcowej (SMART), oraz poznanie narzędzi niezbędnych przy efektywnym zarządzaniu projektem, w procesie osiągania wyznaczonego celu,

UMIEJĘTNOŚCI BUDOWANIA WEWNĘTRZNEJ MOTYWACJI KLIENTA, aby wytrwał na drodze do celu, w poczuciu własnej odpowiedzialności za końcowy efekt. A to poprzez przygotowanie klienta do samodzielnego działania i trwałego efektu procesu coachingowego. Przygotowanie go do radzenia sobie z mogącymi pojawić się przeszkodami, umiejętność szacowania ryzyka i tworzenie alternatywnych rozwiązań. W końcu przygotowanie klienta do samodzielnego radzenia sobie po zakończeniu procesu coachingowego,

 

SŁOWNIK:

Rola Coacha – to rola osoby, która ma za zadanie doprowadzić klienta do osiągnięcia, wyznaczonego przez niego celu, poprzez umiejętności aktywnego słuchania i zadawania trafnych pytań, pobudzając go do myślenia, poszukiwania odpowiedzi i rozwiązań. Osoba w tej roli nie dzieli się swoją wiedzą, nie daje rozwiązań, nie sugeruje odpowiedzi, nie krytykuje, nie ocenia i nie doradza. Jest neutralna i podąża na klientem.

Rola Mentora – to rola osoby, która ma za zadanie przekazać ekspercką wiedzę klientowi w jak najbardziej efektywny sposób. To osoba, która będzie wiedzieć kiedy wiedzę należy przekazać, a kiedy nauczyć samodzielności w podejmowaniu własnych decyzji.

Klient = Coachee = Mentee – to osoba, z którą w procesie coachingowym pracuje Coach, a w procesie mentoringowym – Mentor.

 

UKOŃCZENIE PROGRAMU

Akademia Managera

POPRZEDZONE JEST EGZAMINEM KOŃCOWYM, który oceni Twoją znajomość i umiejętność praktycznego stosowania wszystkich omawianych kompetencji coachingowych i mentorskich, wraz z ze szczegółową informacją zwrotną i wskazówkami na przyszłość,

POZYTYWNY WYNIK EGZAMINU UPRAWNIA Absolwenta do otrzymania certyfikatu wydanego przez Akademię EXECA,

CERTYFIKAT POTWIERDZA ukończenie pełnego cyklu szkolenia zgodnie ze standardami ICF, definicją coachingu oraz Kodeksem Etyki Coacha ICF i w pełni przygotowuje do roli Coacha lub Mentora, a także coachingowego stylu zarządzania.

 

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

  • Świadomość i wzmocnienie swoich umiejętności i naturalnego potencjału,

  • Poznanie swoich słabych i mocnych stron oraz narzędzi do pracy z nimi,

  • Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami (grupy są dobierane wg ustalonych kryteriów i nie każdy może się w niej znaleźć),

  • Konkretna wiedza i praktyka, dopasowana do potrzeb każdego uczestnika (małe grupy!),

  • Umiejętność wykorzystania materiały natychmiast po zakończeniu kursu zarówno na arenie zawodowej jak i prywatnej,

  • Świadomość priorytetów i tego, co jest dla mnie ważne,

  • Widoczny wzrost samodzielności i poczucia skuteczności,

  • Odczuwalny i widoczny wzrost pewności siebie w roli, jaką pełnisz,

  • Inspiracja i motywacja do działania poprzez sposób prowadzenia zajęć, autentyczność i pasję zaangażowanych prowadzących,

  • Trwała zmiana w sposobie myślenia i działania.