Coach ICF

Polityka prywatności

 

W związku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (RODO), przekazujemy poniżej informację na temat sposobów przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Manufaktura Osiągnięć A.Polarczyk-Białek ul. Wrocławska 42B, 55-093 Kiełczów NIP 8981027622.

Kontakt z Administratorem

za pośrednictwem poczty lub e-mail: apolarczyk@manufakturaosiagniec.eu

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

- zawarcia i wykonania umowy handlowej – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

- podjęcia działań przed zawarciem umowy handlowej i są przechowywane przez okres 3 lat od ich uzyskania lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych,

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora

[tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f) RODO]

-marketingu produktów lub usług własnych i są przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,

-dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń i są przechowywane przez okres 3 lat od ich uzyskania lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych,

-wykorzystywania informacji z wizytówek, otrzymanych od osoby której dane dotyczą i są przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub prowadzenie działań marketingowych.

Kategorie odbiorców danych:

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, księgowo – finansowe, informatyczne, windykacyjne a także innym podmioty zewnętrznym, które wykażą, że na mocy przepisów prawa są uprawnione do uzyskania danych. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

 

- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

-prawo do sprostowania danych (poprawiania, uzupełniania),

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi Danych Osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi,

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO,

-prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

 

Prawo wymienione w punktach powyżej można realizować m.in. poprzez kontakt z Administratorem (adres podany powyżej, z dopiskiem: "Ochrona danych osobowych").

Manufaktura Osiągnięć
A.Polarczyk-Białek
NIP 898-102-76-22
ul.. Wrocławska 42B, 55-093 Kiełczów