Coach ICF

O coachingu i procesach z mojej perspektywy

Z uwagi na to, że moje wszystkie programy są prowadzone metodologią coachingową trochę teorii:

A. COACHING TO:

- Dialog prowadzony z Klientem na partnerskich zasadach – nikt nie jest lepszy i mądrzejszy

- Proces prowadzony w sposób dobrowolny, poufny, a przez to skuteczny. Klient musi sam chcieć zmiany. Nie można do tego zmuszać, ani namawiać.

- Sesje mające na celu rozwój kompetencji i umiejętności Klienta, co prowadzi do osiągnięcia wyznaczonego celu. Czasem celem jest po prostu chęć zmiany w życiu. Na początku nie wiadomo jeszcze jakiej. Od tego są sesje, aby to sprecyzować i dotrzeć do sedna.

- Diagnoza potencjału Klienta, obszarów wymagających rozwoju i ich rozwijaniu . Każdy ma naturalne predyspozycje do czegoś, warto je odkryć lub wzmocnić, aby czuć się komfortowo w sowich życiowych rolach.

- przede wszystkim Zmiana sposobu myślenia – bo tylko taka zmiana jest gwarancją zmian w zachowaniu i przejściu ze sfery wyobrażeń do działania.

B. COACHING POLEGA NA:

Określaniu:

- Celu Klienta, zgodnie z definicją SMART, co umożliwia jego mierzalność i widoczność efektu. Klient, swoimi miarami (są one ustalane indywidualnie) mierzy #efektywność takiego procesu na każdej sesji i wie, czy jest on dla niego wartościowy.

- Mocnych stron, wewnętrznego potencjału Klienta i wzmocnieniu ich poprzez trwałą zmianę w jego świadomości. Nie na chwilę. Po procesie „czar nie pryśnie”, ale pozostanie. Klient będzie już w zupełnie nowym miejscu w życiu, będzie miał poczucie rozwoju, pójścia do przodu, sięgania po więcej.

Wzmacnianiu:

- Świadomości posiadanych umiejętności. Po co to robię i dlaczego jest to dla mnie tak ważne?

- Potrzeby ustalania priorytetów zadań i celów, zarządzania czasem

- Umiejętności  lepszej organizacji własnej pracy i życia prywatnego

- Zdolności do  efektywniejszej realizacji celów prywatnych i zawodowych

- Przyswajania  tajników zarządzania sobą i podległymi pracownikami (jeśli są)

- Świadomości własnej roli

- Sposobów radzenia sobie z sobą samym i z trudnościami  (także ze stresem)

C. COACHING POWINIEN BYĆ:

- Procesem intensywnym, nie trwającym zbyt długo i mającym trwały charakter (ale mający ma uwadze tempo każdego klienta)

- Kamieniem milowym, jak i  satysfakcją Klienta i osiągnięciem określonego celu

- Budowaniem nowego spojrzenia na ważny temat 

- Przejściem przez zmianę, jedną z wielu

Podsumowując:

Coaching to dialog z drugą osobą – Klientem (Coachee), rozmowa o tym, co dla niego jest ważne i czym kieruje się w życiu. Rozmowa coachingowa zawsze ma określony cel. Sesje mają na celu znalezienie mocnych stron Klienta, wydobycie potencjału i wzmocnienie poprzez trwałą zmianę w świadomości. To proces, który prowadzi do zmiany sposobu myślenia, wykształcenia nowych nawyków, a dzięki temu gotowości do istotnych, pozytywnych zmian w życiu.

Każde spotkanie jest kolejnym, odczuwalnym przez Klienta kamieniem milowym na drodze do zrealizowania postanowień.

Proces coachingu kończy się zbudowaniem nowego spojrzenia na ważny temat, satysfakcją Klienta i osiągnięciem określonego celu.

Każda sesja jest budująca i wspierająca dla klienta.

Po każdym procesie moi klienci wychodzą z większą pewnością siebie oraz z siłą do działania i podejmowania decyzji.

Słowa, które słyszę najczęściej to: „Dziękuję za przygodę mojego życia, dzięki której zobaczyłem przed sobą wiele nowych drzwi i teraz mam odwagę je otworzyć”.

Zachęcam każdego do wypróbowania na sobie, sama lubię doświadczać i uczę się empirycznie.

Co o tym sądzisz? Nie czekaj! Czas i tak upłynie.

Zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację już dziś!