Coach ICF

O coachingu i procesach z mojej perspektywy

Z uwagi na to, że wszystkie moje programy są prowadzone metodologią coachingową, wprowadzam trochę teorii na ten temat:

A. COACHING TO:

 • Dialog prowadzony z Klientem na partnerskich zasadach – nikt nie jest lepszy ani mądrzejszy.
 • Proces prowadzony w sposób dobrowolny, poufny, a przez to skuteczny, ponieważ klient zgłaszając się na coaching musi sam chcieć zmiany. Nie można go do tego zmuszać, ani namawiać.
 • Sesje mające na celu rozwój kompetencji i umiejętności Klienta, co prowadzi do osiągnięcia wyznaczonego celu. Czasem celem jest po prostu chęć zmiany w życiu. Na początku nie wiadomo jeszcze jakiej. Od tego są sesje - aby to sprecyzować i dotrzeć do sedna.
 • Diagnoza potencjału Klienta, obszarów wymagających rozwoju i ich rozwijaniu. Każdy ma naturalne predyspozycje do czegoś, warto je odkryć lub wzmocnić, aby czuć się komfortowo w swoich życiowych rolach.
 • Przede wszystkim zmiana sposobu myślenia – bo tylko taka zmiana jest gwarancją zmian w zachowaniu i przejściu ze sfery wyobrażeń do działania.

B. COACHING POLEGA NA:

Określeniu:

 • Celu Klienta, zgodnie z definicją SMART, co umożliwia jego mierzalność i uwidacznia możliwy efekt. Klient, swoimi miarami (są one ustalane indywidualnie) mierzy #efektywność takiego procesu na każdej sesji i wie, czy jest on dla niego wartościowy.
 • Mocnych stron, wewnętrznego potencjału Klienta i wzmocnieniu ich poprzez trwałą zmianę w jego świadomości. Nie na chwilę. Po procesie „czar nie pryśnie”, ale pozostanie. Klient będzie już w zupełnie nowym miejscu w życiu, będzie miał poczucie rozwoju, pójścia naprzód, sięgania po więcej.

Wzmacnianiu:

 • Świadomości posiadanych umiejętności. Po co to robię i dlaczego jest to dla mnie ważne?
 • Potrzeby ustalania priorytetów zadań i celów, zarządzania czasem
 • Umiejętności lepszej organizacji własnej pracy i życia prywatnego
 • Zdolności do efektywniejszej realizacji celów prywatnych i zawodowych
 • Umiejętności zarządzania sobą i podległymi pracownikami (jeśli są)
 • Świadomości własnej roli
 • Sposobów radzenia sobie z sobą samym i z trudnościami (w tym ze stresem)

C. COACHING POWINIEN BYĆ:

 • Procesem intensywnym, nie trwającym zbyt długo, ale mającym trwały charakter (równocześnie biorącym pod uwagę indywidualne tempo każdego klienta)
 • Kamieniem milowym, jak i  satysfakcją Klienta i osiągnięciem określonego celu
 • Budowaniem nowego spojrzenia na ważny temat
 • Przejściem przez zmianę, jedną z wielu

Podsumowując:

Coaching to dialog z drugą osobą – Klientem (Coachee), rozmowa o tym, co dla niego jest ważne i czym kieruje się w życiu. Rozmowa coachingowa zawsze ma określony cel. Sesje mają na celu znalezienie mocnych stron Klienta, odszukanie jego potencjału. Wzmocnienie Klienta poprzez trwałą zmianę świadomości. To proces, który prowadzi do zmiany sposobu myślenia, wykształcenia nowych nawyków, a dzięki temu gotowości do istotnych, pozytywnych zmian w życiu.

Każde spotkanie jest kolejnym, odczuwalnym przez Klienta kamieniem milowym na drodze do zrealizowania postanowień.

Proces coachingu kończy się zbudowaniem nowego spojrzenia na ważny temat, satysfakcją Klienta i osiągnięciem określonego celu.

Każda sesja jest budująca i wspierająca dla klienta.

Po procesie coachingowym moi klienci wychodzą z większą pewnością siebie oraz z siłą do działania i podejmowania decyzji.

Jedna z opinii po procesie: „Dziękuję za przygodę mojego życia, dzięki której zobaczyłem przed sobą wiele nowych drzwi i teraz mam odwagę je otworzyć”.

Zachęcam każdego do wypróbowania na sobie, sama lubię doświadczać i uczę się empirycznie.

Co o tym sądzisz? Nie czekaj! Czas i tak upłynie.

Zadaj pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację już dziś: 668 158 068.