Coach ICF

Mediacje biznesowe

Wykorzystaj możliwości mediacji w biznesie!

Zarówno komunikacja jak i jej brak są częstą przyczyną konfliktów. Konflikt to silne emocje. Mało kto jeszcze wie, jak cenna może być mediacja, zwłaszcza w biznesie jako jeden z dobrowolnych sposobów rozwiązywania konfliktów. W biznesie negatywne emocje są obecne podczas: sporów zbiorowych, zwolnień pracowniczych, negocjacji warunków umów, ściągania wierzytelności a także podczas codziennej współpracy w zespole, w relacjach pracownik – przełożony. W szczególności takie działy jak: HR i kadra kierownicza różnego szczebla powinny poznać zasady i korzyści płynące z mediacji.  

 

Czym jest mediacja?

Mediacja to forma rozwiązywania konfliktów w obecności osoby trzeciej – mediatora. Jest alternatywą wobec drogi sądowej. Rolą mediatora jest pomoc w znalezieniu rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Mediację charakteryzuje dobrowolność i akceptowalność stron. Osoba mediatora musi być podczas całego procesu neutralna i bezstronna oraz zachować pełną poufność.

 

Jakie korzyści niesie ze sobą mediacja?

 • Bezcenna korzyść to aktywne uczestnictwo w procesie wypracowania rozwiązania akceptowalnego dla obu stron. Osiągnięte porozumienie wpływa na poprawę relacji, co ma przełożenie na dalszą współpracę
 • Mediacja daje szansę realizacji interesów każdej ze stron, a tym samym obopólnej wygranej
 • Umożliwia szybsze i tańsze zakończenie sporu. Oszczędność czasu (mediacja trwa kilka sesji, a nie dłuży się latami co ma miejsce, kiedy sprawy rozstrzygane są przed sądem) i pieniędzy (koszty mediacji są zdecydowanie niższe niż koszty postępowania sądowego)
 • Ugoda mediacyjna w sprawach biznesowych jest często równoznaczna z wyrokiem sądu i może doprowadzić do umorzenia postępowania sądowego
 • Pozwala na zachowanie pozytywnego wizerunku firmy i na ewentualną dalszą współpracę stron
 • Gwarantuje poufność, co umożliwia zachowanie tajemnicy handlowej
 • Atmosfera nienawiści i chęć zemsty zmienia się w zadośćuczynienie, zrozumienie, wybaczenie i satysfakcję

 

Ujmując rzecz hasłowo, mediacja to:

 • Zgoda
 • Pomoc
 • Rozwiązanie
 • Kompromis
 • Współpraca

 „To nie konflikt jest źródłem nieporozumień i walki między ludźmi, lecz sposób jego rozstrzygnięcia”

 

Przykłady sporów:

1. Spory wynikające ze stosunku pracy: pracodawca – pracownik. Dzięki mediacji sprawa nie trafia do sądu pracy, spór trwa krócej i mniej kosztuje

2. Pracodawca – Związki Zawodowe - sprawa nie trafia do sądu – oszczędność czasu i pieniędzy. Chęć zadośćuczynienia

3. Prezes firmy – jako osoba decyzyjna – podwykonawca, dostawca (spory wynikające z zaległości finansowych oraz aspektów prawnych, kwestie niedotrzymania warunków umowy). Mediacja może doprowadzić do polubownego rozwiązania sporu w dość krótkim czasie

4. Prezes firmy – klient, mediacja może zapobiec w utracie ważnego kontraktu, odzyskaniu klienta, który z jakiegoś powodu zrezygnował z usług

 

Dzięki procesowi mediacji zyskasz czas i pieniądze, a przede wszystkim rozwiązanie sporu satysfakcjonujące obie strony konfliktu.

 

W celu ustalenia szczegółów oferty - skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail: biuro@manufakturaosiagniec.eu