Coach ICF

Mediacje biznesowe

Możliwości wykorzystania mediacji w firmie/ biznesie.

 

Zarówno komunikacja jak i jej brak są częstą przyczyną konfliktów. Konflikt to silne emocje. Mało kto jeszcze wie, jak cenna może być Mediacja, zwłaszcza w biznesie jako jeden z dobrowolnych sposobów rozwiązywania konfliktów o niewymiernych korzyściach. W biznesie negatywne emocje są obecne podczas: sporów zbiorowych, zwolnień pracowniczych, negocjacji warunków umów, ściągania wierzytelności a także podczas codziennej współpracy w zespole, w relacjach pracownik – przełożony. W szczególności takie działy jak: HR i Kadra kierownicza różnego szczebla powinna poznać zasady i korzyści płynące z mediacji.  

 

Czym jest mediacja?

 

Mediacja to forma rozwiązywania konfliktu w obecności osoby trzeciej – mediatora. Jest alternatywą wobec drogi sądowej. Rolą mediatora jest pomoc w znalezieniu rozwiązania satysfakcjonującego obie strony.                              Mediację charakteryzuje dobrowolność i akceptowalność stron. Osoba mediatora musi być podczas całego procesu neutralna i bezstronna oraz zachować pełną poufność.

 

Jakie są korzyści?

 

·       Bezcenną korzyścią jest aktywne uczestniczenie w procesie w wypracowywaniu rozwiązania akceptowalnego dla obu stron. Satysfakcja obu stron, a tym samym poprawa relacji, co ma przełożenie na dalszą współpracę.

 

·       Mediacja daje szansę realizacji interesów każdej ze stron, a tym samym obopólnej wygranej

 

·       Umożliwia szybsze i tańsze zakończenie sporu. Oszczędność czasu (mediacja trwa kilka sesji, a nie dłuży się latami) i pieniędzy (koszty mediacji są zdecydowanie niższe niż koszty postępowania sądowego), co ma miejsce, kiedy sprawy rozstrzygają się w sądzie

 

·       Ugoda mediacyjna w sprawach biznesowych jest często równoznaczna z wyrokiem sądu i może doprowadzić do umorzenia postępowania sądowego

 

·       Pozwala na zachowanie pozytywnego wizerunku firmy i na ewentualną dalszą współpracę stron

 

·       Gwarantuje poufność, co umożliwia zachowanie tajemnicy handlowej

 

·       Atmosfera nienawiści i chęć zemsty zmienia się w zadośćuczynienie, zrozumienie, wybaczenie i satysfakcję.

 

Ujmując rzecz hasłowo, Mediacja to:

 

  •  Zgoda

 

  •  Pomoc

 

  •  Rozwiązanie

 

  • Kompromis

 

  • Współpraca

 

To nie konflikt jest źródłem nieporozumień i walki między ludźmi, lecz sposób jego rozstrzygnięcia”

 

Przykłady sporów:

 

1.Spory wynikające z e stosunku pracy: pracodawca – pracownik, dzięki mediacji sprawa nie trafia do sądu pracy, spór trwa krócej i mniej kosztuje.

 

2.  Pracodawca – Związki Zawodowe, - sprawa nie trafia do sądu – oszczędność czasu i pieniędzy. Chęć zadośćuczynienia.

 

3. Prezes firmy – jako osoba decyzyjna – podwykonawca, dostawca (spory wynikające z zaległości finansowych oraz aspektów prawnych, kwestie niedotrzymania warunków umowy).Mediacja może doprowadzić do polubownego rozwiązania sporu w dość krótkim czasie.

 

4. Prezes firmy – klient, mediacja może zapobiec w utracie ważnego kontraktu, odzyskaniu klienta, który z jakiegoś powodu zrezygnował z usług.

 

 

Dzięki procesowi mediacji zyskasz:

  • czas i pieniądze,
  • a przede wszystkim rozwiązanie sporu satysfakcjonujące obie strony konfliktu.

 

W celu ustalenia szczegółów oferty – skontaktuj się ze mną.