Coach ICF

Mediacje

Czym są?

Mediacje to alternatywa dla rozwiązań drogą sądową. To proces polegający na rzetelnym i neutralnym podejściu mediatora do istniejącego konfliktu.

W przypadku sporów cywilnoprawnych ugoda mediacyjna jest równoważna z wyrokiem sądu. W przypadku sporów z odpowiedzialności karnej, ma wpływ na złagodzenie wyroku i decyzje sądu.

Mediacje biznesowe mają zastosowanie w przypadku negocjacji ze związkami zawodowymi, pracownikami, a także innymi firmami (Klientami, dostawcami) w celu osiągnięcia porozumienia korzystnego dla obu stron.

Mediator to osoba przygotowana zawodowo do tego, aby, wykorzystując odpowiednie narzędzia, doprowadzić strony konfliktu do ugody i obopólnego porozumienia.

 

Co zyskasz?

Dzięki procesowi mediacji zyskasz:

  • czas i pieniądze,
  • a przede wszystkim rozwiązanie sporu satysfakcjonujące obie strony konfliktu.

 

W celu ustalenia szczegółów oferty – skontaktuj się ze mną.