Coach ICF

Dla Coacha w biznesie

Jeśli Twoim celem jest:
-współpracować z firmami, pełniąc rolę business coacha
-prowadzić procesy coachingowe w dużych, międzynarodowych korporacjach
to ten kurs jest dla Ciebie!

W odpowiedzi na Twoje potrzeby opracowaliśmy specjalny program Zostań Business Coachem

 

w trakcie, którego:

 • poznasz najczęstsze wyzwania klientów korporacyjnych
 • poznasz kompetencje leadership i mentoringu
 • przepracujemy dylematy coacha w biznesie
 • dowiesz się o systemach raportowania vs etyka zawodowa
 • dowiesz się jak przygotowywać kontrakt trójstronny
 • dowiesz się jak poprowadzić spotkanie negocjacyjne
 • dowiesz się jak wypaść profesjonalnie oraz jak poprowadzić pierwsze spotkanie z potencjalnym klientem
 • dowiesz się kogo zaangażować w proces oprócz coachee
 • zyskasz pewność siebie w roli business coacha
 • dowiesz się czym jest odwaga managerska vs odwaga coacha

Na warsztatach tematycznych

Nauczymy Cię:

 • jak przygotować się do executive coachingu
 • jak przygotować się do team coachingu
 • jak rozmawiać z klientem biznesowym podczas negocjacji
 • jak przygotować umowy trójstronne
 • jak być skutecznym coachem w biznesie

Zapisz się już dziś! liczba miejsc ograniczona.

Executive coaching

Ten rodzaj coachingu skierowany jest do kadry managerskiej wyższego i średniego i szczebla zarządzania. Polega on na wspólnym diagnozowaniu obszarów do rozwoju w zakresie leadership i wzmacnianiu ich razem z Klientem. Celem tego typu coachingu jest rozwój kompetencji i umiejętności managerskich podczas indywidualnych sesji z coachem, który pomaga odkryć potencjał i ukierunkować go na realizacje zadań oraz poczucie skuteczności w swojej roli. Executive coaching zakłada zawarcie trójstronnego kontraktu pomiędzy coachem, Klientem i Sponsorem, który zawiera wspólnie rozpoznane i uzgodnione cele procesu. Cel natomiast kontraktuje się zgodnie z definicją SMART, dzięki czemu proces jest mierzalny, a efekt widoczny dla zainteresowanych stron.

 

Sales coaching

Ten typ coachingu skierowany jest do managerów/kierowników działów marketingu i zespołów sprzedażowych, odpowiedzialnych za bezpośrednią obsługę Klienta, ponieważ sales coaching odgrywa znaczącą rolę w działaniach sprzedażowych i wzroście sprzedaży.

Korzyści

W trakcie indywidualnych sesji coach wydobywa wszelkie zasoby drzemiące w Kliencie i wzmacnia je poprzez zmianę świadomości. Coaching gwarantuje efekt procesu, wykorzystuje bowiem narzędzia, w wyniku których Klienci zmieniają swoją postawę i zaangażowanie. W przeciwieństwie do grupowych szkoleń, coaching zapewnia indywidualną przemianę „coachowanego” z wykorzystaniem jego potencjału oraz mając na uwadze postawione przez niego cele i jego własną satysfakcję.

Lider/specjalista zyska:

 • większą motywację
 • większe zaangażowanie
 • poczucie skuteczności
 • większą efektywność w realizacji planów sprzedażowych

Firma zyska:

 • poprawę skuteczności sprzedaży
 • zaangażowanego profesjonalistę
 • pracownika świadomego swoich mocnych stron
 • pracownika wzbogaconego o kompetencje, które są niezbędne dla skutecznej realizacji celów firmy

 

Team coaching

Coaching zespołowy jest obecnie jednym z najskuteczniejszych sposobów zwiększenia współpracy, komunikacji i wydajności zespołów, ponieważ praca odbywa się ze wszystkimi pracownikami jednocześnie. W coachingu zespołowym (na ogół prowadzonym przez 2 coachów) zespół pracuje nad osiągnięciem wybranego celu, który powinien być wspólny dla wszystkich członków zespołu, bezpośrednio ich dotyczyć, a także być dla nich ważny, realny i mierzalny.  Cele w coachingu zespołowym mogą się odnosić do konkretnych zadań, poprawy efektywności, realizacji planów, wyboru nowych kierunków strategicznych, a także do budowania zaufania wewnątrz grupy, identyfikacji z firmą i zespołem, skutecznej współpracy, poprawy relacji itp. Cel na proces coachingowy jest wypracowywany wspólnie z liderem i uczestnikami i zawsze wynika ze specyficznych potrzeb danego zespołu.

Korzyści

Poprzez indywidualne sesje każdy członek zespołu:

 • pozna swoje mocne strony i nauczy się jak je rozwijać
 • lepiej zrozumie swoją rolę w zespole
 • zacznie bardziej utożsamiać się z celami zespołu/firmy
 • zacznie dostrzegać i zrozumie perspektywę innych członków zespołu
 • zyska poczucie przynależności i zwiększy swoją motywację

Firma zyska pracowników:

 • zmotywowanych
 • zaangażowanych
 • potrafiących pracować samodzielnie i w wieloosobowych zespołach
 • rozumiejących filozofię i wizję firmy
 • którzy realizują postawione przed nimi cele
 • pracujących skutecznie i z pasją
 • którzy podążają w kierunku samorealizacji
 • świadomych swoich umiejętności i kompetencji w zakresie skutecznego rozwiązywania konfliktów w zespole i poza nim

Ten proces skierowany jest do zespołów, w tym zespołów projektowych, ludzi pracujących w teamie, dla których ważna jest współpraca, wzajemna zależność i wspólne cele. Polega on na zbudowaniu dobrych relacji i atmosfery pomiędzy członkami zespołu, zespołem a innymi komórkami oraz zespołem i liderem, tak, aby poprawić skuteczność i wyniki wspólnej pracy. Ten rodzaj coachingu adresowany jest również do zespołów, w których pojawiły się konflikty, przed którymi stoją nowe wyzwania lub od których firma oczekuje większej skuteczności.

Warsztaty organizujemy tematycznie lub w całości w programie Zostań Business Coachem.

Czas trwania każdego warsztatu jest dostosowany do potrzeb danej grupy i wytycznych organizacji.

Zapewniamy:
 • konkretną wiedzę i bogate doświadczenie osoby prowadzącej
 • sesje demo oraz w parach
 • informacje zwrotne na temat postępów
 • niezbędne narzędzia
 • dużo pozytywnej energii

 Ze względu na indywidualne podejście do potrzeb uczestnika ilość godzin dostosowujemy do wielkości grupy.

Koszt Kursu Zostań Business Coachem wynosi 1500 zł netto plus 23% VAT

Zadaj pytanie lub wyślij zgłoszenie na adres: biuro@manufakturaosiagniec.eu

Ilość miejsc ograniczona!

 
Zapoznaj się z opiniami uczestników: