Coach ICF

Dla Coacha w biznesie

Chcesz współpracować z firmami?

prowadzić procesy coachingowe w dużych, międzynarodowych korporacjach?

rozwinąć swój biznes i zarabiać więcej?

Opracowaliśmy specjalny program:    

Zostań Business Coachem

 https://biznes.studiacoachingu.com/

 

w trakcie, którego:

 

 • poznasz najczęstsze wyzwania klientów korporacyjnych
 • poznasz kompetencje leadership i mentoringu
 • przepracujemy dylematy coacha w biznesie
 • dowiesz się o systemach raportowania vs etyka zawodowa
 • dowiesz się jak przygotowywać kontrakt trójstronny
 • dowiesz się jak poprowadzić spotkanie negocjacyjne
 • dowiesz się jak wypaść profesjonalnie oraz jak poprowadzić pierwsze spotkanie z potencjalnym klientem
 • dowiesz się kogo zaangażować w proces oprócz coachee
 • zyskasz pewność siebie w roli business coacha
 • poznasz czym jest odwaga menadżerska vs odwaga coacha

Na warsztatach tematycznych

Nauczymy Cię jak przygotować się do:

 • executive coachingu
 • Team coachingu
 • jak przygotować umowy trójstronne
 • jak rozmawiać z klientem biznesowym podczas negocjacji
 • jak poczuć się skutecznym coachem w biznesie

Zapisz się już dziś! liczba miejsc ograniczona:


Executive coaching

Ten rodzaj coachingu skierowany jest do kadry managerskiej wyższego i średniego i szczebla zarządzania. Polega on na wspólnym diagnozowaniu obszarów do rozwoju w zakresie leadership i wzmacnianiu ich razem z Klientem. Celem tego typu coachingu jest rozwój kompetencji i umiejętności managerskich podczas indywidualnych sesji z coachem, który pomaga odkryć potencjał i ukierunkować go na realizacje zadań oraz poczucie skuteczności w swojej roli. .Executive coaching zakłada zawarcie trójstronnego kontraktu pomiędzy coachem, Klientem i Sponsorem, w którym wspólnie rozpoznaje się i uzgadnia cele procesu. Cel natomiast kontraktuje się zgodnie z definicją SMART, dzięki czemu proces jest mierzalny, a efekt widoczny dla zainteresowanych stron.

Sales coaching

Ten typ coachingu skierowany jest do managerów/kierowników działów marketingu i zespołów sprzedażowych, odpowiedzialnych za bezpośrednią obsługę Klienta, ponieważ sales coaching odgrywa znaczącą rolę w działaniach sprzedażowych i wzroście sprzedaży.

Korzyści?

W trakcie indywidualnych sesji coach wydobywa wszelkie zasoby drzemiące w Kliencie i wzmacnia je poprzez zmianę świadomości. Coaching gwarantuje efekt procesu, wykorzystuje bowiem narzędzia, w wyniku których Klienci zmieniają swoją postawę i zaangażowanie. W przeciwieństwie do grupowych szkoleń, coaching zapewnia indywidualną przemianę „coachowanego” z wykorzystaniem jego potencjału oraz mając na uwadze postawione przez niego cele i jego własną satysfakcję.

Lider/ specjalista zyska:

 • większą motywację
 • większe zaangażowanie
 • poczucie skuteczności
 • większą efektywność w realizacji planów sprzedażowych

Firma zyska:

 • poprawę skuteczności sprzedaży
 • zaangażowanego profesjonalistę
 • pracownika świadomego swoich mocnych stron,
 • pracownika wzbogaconego o niezbędne kompetencje, które z pewnością wykorzysta w osiąganiu celów firmy

Team coaching

Coaching zespołowy jest obecnie jednym z najskuteczniejszych sposobów zwiększenia współpracy, komunikacji i wydajności zespołów, ponieważ praca odbywa się ze wszystkimi pracownikami jednocześnie. W coachingu zespołowym (na ogół prowadzonym przez 2 coachów) zespół pracuje nad osiągnięciem wybranego celu, który powinien być wspólny dla wszystkich członków zespołu, bezpośrednio ich dotyczyć, a także być dla nich ważny, realny i mierzalny.  Cele w coachingu zespołowym mogą się odnosić do konkretnych zadań, poprawy efektywności, realizacji planów, wyboru nowych kierunków strategicznych, a także do budowania zaufania, identyfikacji z firmą i zespołem, skutecznej współpracy, poprawy relacji itp. Cel na proces coachingowy jest wypracowywany wspólnie z liderem i uczestnikami i zawsze wynika ze specyficznych potrzeb danego zespołu.

Korzyści?

Poprzez indywidualne sesje każdy członek zespołu:

 • pozna swoje mocne strony i wzmocni je
 • lepiej zrozumie swoją rolę w zespole,
 • bardziej utożsami się z celami oraz zrozumie pespektywę innych członków zespołu
 • zyska poczucie przynależności i zwiększy swoją motywację

Firma zyska pracowników:

 • zmotywowanych
 • zaangażowanych
 • potrafiących pracować samodzielnie i w wieloosobowych zespołach
 • rozumiejących filozofię i wizję firmy
 • osiągających postawione im cele
 • pracujących skutecznie i z pasją
 • odczuwających samorealizacje
 • świadomych swoich umiejętności i kompetencji w zakresie skutecznego rozwiązywania konfliktów w zespole i poza nim

Ten proces skierowany jest do zespołów, w tym z. projektowych, ludzi pracujących w teamie, dla których ważna jest współpraca, wzajemna zależność i wspólne cele. Polega on na zbudowaniu dobrych relacji i atmosfery pomiędzy członkami zespołu, zespołem a innymi komórkami oraz zespołem i liderem, tak, aby poprawić skuteczność i wyniki wspólnej pracy. Ten rodzaj coachingu adresowany jest również do zespołów, w których pojawiły się konflikty, przed którymi stoją nowe wyzwania lub od których firma oczekuje większej skuteczności.

Warsztaty organizujemy tematycznie lub w całości w programie Zostań business coachem.

 Czas trwania każdego warsztatu jest dostosowany do potrzeb grupy i wytycznych organizacji.

Zapewniamy:
 • konkretną wiedze i bogate doświadczenie osoby prowadzącej
 • sesje demo oraz w parach
 • informacje zwrotne na temat postępów
 • niezbędne narzędzia
 • dużo pozytywnej energii

Brzmi ciekawie?  Zarezerwuj miejsce już dziś :

 https://biznes.studiacoachingu.com/

Ilość miejsc ograniczona!!!