Coach ICF

Coaching a inne dyscypliny wsparcia

Trener/doradca a coach

Trener/doradca wie jak podejść do tematu, zna go i poucza Klienta, a także sprawdza, egzekwuje, ocenia i realizuje program ukierunkowany na zdobycie wiedzy i umiejętności. Czas, który określił na uporanie się z danym problemem jest ściśle określony (godzina, dwa lub pięć dni).

Doradca pomaga Klientowi rozwiązać problem, trener – przekazać wiedzę o temacie, w którym jest ekspertem. Doradca jest odpowiedzialny za rozwiązania. Trener ma przygotowane wcześniej ćwiczenia oraz materiały i to on decyduje jak i kiedy je wykorzysta.

W coachingu natomiast to Klient stanowi osobę decyzyjną, ponieważ jest to jego indywidualny proces i to on jest ekspertem dla siebie samego. Tymczasem coach zna jedynie cel, nie wie i nie powinien wiedzieć, co zrobić. Głównym celem coacha jest zadawać trafne, sięgające sedna pytania, dzięki którym Klient sam znajdzie najlepsze dla siebie rozwiązanie. W tej sytuacji czas nie jest dokładnie określony i zależy od wyznaczonego celu, przy czym proces może trwać od 8 do 20 sesji.

Coach nigdy nie poucza, nie ocenia i nie ma planu, może natomiast robić notatki. Za realizację celu odpowiedzialny jest Klient.

Coaching jest uczeniem się, trening – uczeniem.

 

Terapeuta a coach

Dla Klienta najczęstszym powodem podjęcia decyzji o rozpoczęciu terapii jest chęć uwolnienia się od uczucia dyskomfortu, bólu, a nie dążenie do upragnionego celu.

Terapeuta dokonuje interpretacji i ma do czynienia z Pacjentem, podczas gdy coach z Klientem. To jest zasadnicza różnica. Pacjent przychodzi do terapeuty wychodząc z założenia, że „coś jest nie tak”, z kolei Klient przychodzi do coacha wtedy, gdy chce zmiany, sukcesu.

Ponadto terapia nastawiona jest na szukanie przyczyn w przeszłości, natomiast coaching na odnajdywanie rozwiązań - tutaj liczy się teraźniejszość i przyszłość.

Pytania na psychoterapię:

  • Dlaczego nie mogę rzucić palenia?
  • Dlaczego nie mogę zaakceptować osób z krzywymi nogami?

Pytania na coaching:

  • Jak mogę rzucić palenie?
  • Jak mogę zaakceptować osoby z krzywymi nogami?

W psychoterapii proces jest długoterminowy (czasami trwa przez lata). W coachingu proces jest krótszy (trwa 6-8 miesięcy).

 

Przyjaciel a coach

Z przyjacielem łączą nas emocje, bliskie relacje. Jego opinie są często subiektywne, oparte na własnych doświadczeniach. Coach z kolei jest osobą neutralną, traktuje Klienta jak białą kartkę, im mniej wie, tym lepiej.

 

Ksiądz a coach

Kiedy przychodzimy do księdza do spowiedzi, on wie, że „nagrzeszyliśmy” i z tego powodu tu jesteśmy. Tymczasem gdy przychodzimy do coacha, on wie, że Klient ma w sobie zasoby, zalety oraz potencjał i na tej podstawie z nim pracuje.

 

Esencją coachingu jest: pomoc ludziom w dokonywaniu zmian w taki sposób, w jaki tego oczekują i pomoc w podążaniu w kierunku, w którym chcą. Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie Klienta oraz wspieranie Go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany (w oparciu o własne wnioski i zasoby). Coaching jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać Klient. Jest oparty na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Pomaga ludziom w stawaniu się tym, kim chcą i byciu najlepszym jak to możliwe. Wydobywa i wzmacnia to, co w ludziach najlepsze. Wzmacnia firmę nie tylko przez rozwijanie indywidualnych kompetencji, ale też przez kształtowanie odpowiednich postaw. Coaching jest procesem, który trwa i umiejscowiony jest w czasie. To bardzo istotne, ponieważ każdy efekt uzyskany dziś, jest wzmacniany w taki sposób, by powodować efektywność również w przyszłości. Dlatego też coaching jest inwestycją Firmy w stały i dalekosiężny rozwój.

[A. Ratajczyk, P. Pilipczuk, KefAnn]

 

Coaching jednak nie jest dla każdego, istnieją warunki, które trzeba spełnić:

  1. Dobrowolność – zarówno Klient, jak i coach ma czuć się komfortowo podczas sesji.
  2. Aktywność – Klient jest gotowy na ciężką pracę własną, która przyspieszy realizację celu.
  3. Zaufanie – coach zapewnia Klientowi poczucie bezpieczeństwa i poufność procesu.
  4. Chęć zmiany – bez tego nie ma coachingu.
  5. Terminowość i systematyczność – ważna jest częstotliwość spotkań wyznaczona przez coacha oraz wykonywanie „zadań domowych” przez Klienta.
  6. Wymierność – cel jest mierzalny. Klient po każdej sesji powinien czuć, że coś się zadziało w jego świadomości, że zbliżył się do swojego celu.