Coach ICF

Business coaching

Rodzaje business coachingu

Executive coaching

Ten rodzaj coachingu skierowany jest do kadry managerskiej wysokiego szczebla, także do obcokrajowców. Polega on na wspólnym diagnozowaniu obszarów rozwoju i rozwijaniu ich razem z Klientem. Celem tego typu coachingu jest rozwój kompetencji i umiejętności managerskich podczas indywidualnych sesji z coachem, który pomaga odkryć potencjał i ukierunkować go na realizacje zadań oraz samorealizacji.Executive coaching zakłada zawarcie trójstronnego kontraktu pomiędzy coachem, Klientem i Sponsorem, w którym wspólnie rozpoznaje się i uzgadnia cele procesu. Cel natomiast kontraktuje się zgodnie z definicją SMART, dzięki czemu proces jest mierzalny, a efekt widoczny dla zainteresowanych stron.

Co można zyskać?

Na executive coachingu korzysta nie tylko sam manager, ale także jego zespół, przełożeni i cała firma.

Dzięki temu procesowi manager lepiej:

 • poznaje swoje umiejętności,
 • radzi sobie z ustalaniem priorytetów,
 • organizuje swoją pracę,
 • zarządza zespołem,
 • efektywniej realizuje cele.

A przede wszystkim w sposób bardziej świadomy pełni swoją rolę i lepiej radzi sobie z trudnościami.

Sales coaching

Ten typ coachingu skierowany jest do managerów/kierowników działów marketingu i zespołów sprzedażowych, odpowiedzialnych za bezpośrednią obsługę Klienta, ponieważ sales coaching odgrywa znaczącą rolę w działaniach sprzedażowych i wzroście sprzedaży.

Co można zyskać?

W trakcie indywidualnych sesji coach wydobywa wszelkie zasoby drzemiące w Kliencie i wzmacnia je poprzez zmianę świadomości. Coaching gwarantuje efekt procesu, wykorzystuje bowiem narzędzia, w wyniku których Klienci zmieniają swoją postawę i zaangażowanie.

W przeciwieństwie do grupowych szkoleń coaching zapewnia indywidualną przemianę „coachowanego” z wykorzystaniem jego potencjału oraz mając na uwadze postawione przez niego cele i jego własną satysfakcję.

Manager zyska:

 • większą motywację,
 • pełne zaangażowanie,
 • dużą skuteczność,
 • większą efektywność realizacji planów sprzedażowych,
 • umiejętność samodzielnego wykorzystania narzędzi coachingowych w celu poprawy efektywności pracy swojego zespołu.

Dodatkowo po zakończeniu procesu kierownik uczestniczy w superwizjach z coachem jako wsparcie w samodzielnym wdrażaniu wiedzy i umiejętności swoim podwładnym.

Firma zyska:

 • poprawę skuteczności sprzedaży,
 • profesjonalistę,
 • pracownika świadomego swoich mocnych stron,
 • pracownika wzbogaconego o niezbędne kompetencje, które z pewnością wykorzysta w osiągnięciu celów firmy.

Team coaching

Ten proces skierowany jest do zespołów projektowych, ludzi pracujących w teamie, dla których ważna jest współpraca, wzajemna zależność i wspólne cele. Polega on na zbudowaniu dobrych relacji i atmosfery pomiędzy członkami zespołu, zespołem a innymi komórkami oraz zespołem i liderem, tak, aby poprawić skuteczność i wyniki wspólnej pracy.Ten rodzaj coachingu adresowany jest również do zespołów, w których pojawiły się konflikty, przed którymi stoją nowe wyzwania lub od których firma oczekuje większej skuteczności.

Co można zyskać?

Poprzez indywidualne sesje każdy członek zespołu:

 • pozna swoje mocne strony,
 • lepiej zrozumie swoją rolę w zespole,
 • osiągnie cele postawione przez firmę,
 • zyska poczucie przynależności i wysoką motywację.

Firma zyska pracowników:

 • zmotywowanych,
 • zaangażowanych,
 • potrafiących pracować samodzielnie i w wieloosobowych zespołach,
 • rozumiejących filozofię i wizję zarządu,
 • osiągających postawione im cele,
 • pracujących skutecznie i z pasją,
 • odczuwających samorealizacje,
 • świadomych swoich umiejętności i kompetencji w zakresie skutecznego rozwiązywania konfliktów w zespole i poza nim.

Do kogo skierowana jest oferta?

 • Do osób chcących odkryć swój potencjał i/lub stojących w obliczu decyzji, które zmienią ich życie na lepsze.
 • Do osób, które chcą nabyć kompetencje niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego.
 • Do osób szukających balansu pomiędzy pracą a życiem prywatnym.
 • Do osób zarządzających ludźmi, które chcą być skutecznym liderami.
 • Do kadry managerskiej chcącej osiągać wyznaczone cele, zwiększać efektywność i jednocześnie być mentorem dla swoich podwładnych.
 • Do liderów, którzy chcą budować efektywne zespoły.
 • Do specjalistów chcących polepszyć jakość swojej pracy i osiągnąć samorealizację.
 • Do właścicieli firm, którzy chcą poprawić wyniki, zwiększyć sprzedaż i liczbę zadowolonych Klientów.
 • Do osób chcących lepiej radzić sobie z emocjami.

 

Masz pytania dotyczące oferty, chcesz poznać więcej szczegółów lub jesteś zdecydowany na któryś z rodzajów coachingu – skontaktuj się ze mną, a pomogę zwiększyć efektywność Twojej pracy!