Coach ICF

Agnieszka Polarczyk-Białek


Jestem założycielką firmy Manufaktura Osiągnięć, executive coachem, trenerem biznesu.

Moją misją
jest pomaganie tym, którzy są gotowi na konfrontację ze sobą, tym wszystkim, którzy poszukują zmian.

 

Na co dzień wspieram:

  • klientów biznesowych, w tym:
    -kadrę zarządzającą, poprzez coaching biznesowy oraz autorskie warsztaty z zakresu kompetencji liderskich i budowanie świadomości lidera.
          -projekty wdrożeniowe i usprawniające procesy firm (oparte na Lean Management&Kaizen)
         
          -działy HR i Talent Management, prowadząc szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe.
  • właścicieli firm, wspierając wdrożenie optymalnej strategii dla danej organizacji.
  • rozwój coachów, mentorów, trenerów. Prowadzę cykliczne szkolenia przygotowujące do roli coacha, mentora, trenera oraz wspierające rozwój wybranych kompetencji w tym zakresie.
  • uczelnie i poradnie. Współpracuję z uczelniami wyższymi jako wykładowca, szkołami podstawowymi
    i ponadpodstawowymi oraz Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi we Wrocławiu. Pracuję z kadrą pedagogiczną nad  rozwojem kompetencji interpersonalnych oraz komunikacji w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku.

Moje doświadczenie
Od 11 lat specjalizuje się w coachingu biznesowym oraz prowadzę szkolenia, w tym autorskie projekty rozwojowe dla biznesu.
Moim atutem w pracy z klientem biznesowym jest 17-letnie doświadczenie korporacyjne. Pracowałam na stanowiskach liderskich w międzynarodowych firmach produkcyjnych, opartych na metodologii Lean Management i KAIZEN. Koordynowałam m.in. wdrożenia dużych, globalnych projektów, zarządzałam wielokulturowymi zespołami,  przygotowywałam menadżerów do roli mentorów, zajmowałam się rekrutacją masową i specjalistyczną oraz brandingiem.
W mojej pracy podstawą jest ciągłe doskonalenie (Continuous Improvement Process) – w tym zakresie współpraca z uczelniami, praca wykładowcy doskonale wzmacnia mój warsztat. Zagadnienia, które wykładam to m.in.: proces coachingu, zarządzanie konfliktem, zarządzanie stymulacyjne WIN-WIN, komunikacja, mediacje w biznesie, wizerunek i marka w biznesie.
W latach 2018-2019 pełniłam funkcję V-ce Dyrektora Wrocławskiego Oddziału International Coach Federation.
Jestem autorką licznych artykułów w prasie, Internecie oraz książki „Zainspiruj się i działaj”, która zawiera odpowiedzi na najczęstsze dylematy i problemy moich klientów w obszarze biznesowym jak i relacyjnym.
 

Moje wykształcenie
Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem (ukończyłam Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na wydziale Biotechnologii), który łączy umysł ścisły z wiedzą uzyskaną na Studiach Zawodowych Coachingu w Instytucie Mukoid w Krakowie. Jestem absolwentką podyplomowych studiów Prawa Pracy i Administracji Uniwersytetu Poznańskiego. Certyfikowanym mediatorem, tytuł uzyskałam na studiach podyplomowych z zakresu Mediacji Rodzinnych, Biznesowych i Karnych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Mój styl pracy
W pracy coachingowej z klientem stawiam na jakość oraz wiarygodność. Cechuje mnie pozytywna energia i prowokatywny styl pracy, który jest mierzalny. W moich procesach kładę nacisk na efekt, łącząc umiejętności miękkie ze ścisłym umysłem inżyniera. Praktykę zdobywałam pracując z klientami i zespołami wielokulturowymi.

Moi klienci biznesowi polecają mnie, bo dzięki pracy ze mną osiągają swoje cele, przechodzą przez głębokie zmiany w życiu, odnoszą sukcesy. Jak rekomendują mnie inni? Sprawdź na Linkedin.