Coach ICF

Agnieszka Polarczyk-Białek


Jestem założycielką firmy Manufaktura Osiągnięć,

Executive Coach💎Trener Biznesu💎Przywództwo in VUCA World💎Konsultant ds. rozwiązań kryzysowych🚀Moją misją
jest pomaganie tym, którzy są gotowi na konfrontację ze sobą, tym wszystkim, którzy poszukują zmian.

 

Na co dzień wspieram:

 • klientów biznesowych (70%), w tym:
  -kadrę zarządzającą, poprzez coaching biznesowy oraz autorskie warsztaty z zakresu kompetencji liderskich i budowanie świadomości lidera.
          -projekty wdrożeniowe i usprawniające procesy firm (oparte na Lean Management&Kaizen)
         
          -działy HR i Talent Management, prowadząc szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe.

Moja specjalizacja to:

 • Konsulting w zakresie: rozwiązywania problemów,
 • zarządzania zmianą,
 • wskazywanie rozwiązań w sytuacjach kryzysowych i trudnych,
 • wzmacnianie i rozwój  kompetencji liderskich w świecie VUCA,
 • Przywództwo 4.0.
 • właścicieli firm, wspierając wdrożenie optymalnej strategii dla danej organizacji.
 • rozwój coachów, mentorów, trenerów. Prowadzę cykliczne szkolenia przygotowujące do roli coacha, mentora, trenera oraz wspierające rozwój wybranych kompetencji w tym zakresie.
 • uczelnie i poradnie. Współpracuję z uczelniami wyższymi jako wykładowca (20%), szkołami podstawowymi
  i ponadpodstawowymi oraz Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi we Wrocławiu. Pracuję z kadrą pedagogiczną nad  rozwojem kompetencji interpersonalnych oraz komunikacji w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku.

Moje doświadczenie
Od 2008 roku specjalizuje się w coachingu biznesowym oraz prowadzę szkolenia, w tym autorskie projekty rozwojowe dla biznesu. Jestem rozpoznawalna jako mentor ds. trudnych i kryzysowych.
Moim atutem w pracy z klientem biznesowym jest 17-letnie doświadczenie korporacyjne. Pracowałam na stanowiskach liderskich w międzynarodowych firmach produkcyjnych, opartych na metodologii Lean Management i KAIZEN. Koordynowałam m.in. wdrożenia dużych, globalnych projektów, zarządzałam wielokulturowymi zespołami,  przygotowywałam menadżerów do roli mentorów, zajmowałam się rekrutacją masową i specjalistyczną oraz brandingiem oraz wsparciem kluczowych liderów w organizacji. 
W mojej pracy podstawą jest ciągłe doskonalenie (Continuous Improvement Process) – w tym zakresie współpraca z uczelniami, praca wykładowcy doskonale wzmacnia mój warsztat. W swiecie wysoko cenionych organizacji uczących się sama jestem ambasadorką tej teorii i dbam o swój ciągły rozwój, uczestnicząc w szkoleniach w Polsce i za granicą, ale również poprzez aktywne uczestnictwo w, strategicznych dla firm, projektach. Zagadnienia, które wykładam to m.in.: Przywództwo w organizacji, Rozwiązywanie problemów w organizacji, Budowanie efektywnych zespołów,proces coachingu, zarządzanie konfliktem, komunikacja, mediacje w biznesie, wizerunek i marka w biznesie.
W latach 2018-2019 pełniłam funkcję V-ce Dyrektora Wrocławskiego Oddziału International Coach Federation.
Jestem autorką licznych artykułów w prasie, Internecie oraz książki „Zainspiruj się i działaj”, która zawiera odpowiedzi na najczęstsze dylematy i problemy moich klientów w obszarze biznesowym jak i relacyjnym.
 

Moje wykształcenie
Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem (ukończyłam Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na wydziale Biotechnologii), który łączy umysł ścisły z wiedzą uzyskaną na Studiach Zawodowych Coachingu w Instytucie Mukoid w Krakowie. Jestem absolwentką podyplomowych studiów Prawa Pracy i Administracji Uniwersytetu Poznańskiego. Certyfikowanym mediatorem, tytuł uzyskałam na studiach podyplomowych z zakresu Mediacji Rodzinnych, Biznesowych i Karnych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Mój styl pracy
W pracy coachingowej z klientem stawiam na jakość oraz wiarygodność. Cechuje mnie pozytywna energia i prowokatywny styl pracy, który jest mierzalny. W moich procesach kładę nacisk na efekt, łącząc umiejętności miękkie ze ścisłym umysłem inżyniera. Praktykę zdobywałam pracując z klientami i zespołami wielokulturowymi.

Moi klienci biznesowi polecają mnie, bo dzięki pracy ze mną osiągają swoje cele, przechodzą przez głębokie zmiany w życiu, odnoszą sukcesy. Jak rekomendują mnie inni? Sprawdź na Linkedin.