Coach ICF

Agnieszka Polarczyk-Białek

Agnieszka Polarczyk-Białek

 

misja| doświadczenie| pasja

 

Moją misją jest pomaganie tym, którzy są gotowi na konfrontację ze sobą, tym wszystkim, którzy poszukują zmian.

Wierzę, iż nigdy nie jest za późno na zmianę i nigdy nie jest za późno by zacząć od nowa.

 

Jestem właścicielem firmy Manufaktura Osiągnięć, Coachem biznesu, Trenerem mentalnym i Mediatorem.

  • Wspieram biznes. Specjalizuję się w coachingu biznesowym, pracuję z kadrą zarządzającą, prowadząc procesy indywidualne i zespołowe. Wspieram działy HR i Talent Management, prowadząc warsztaty podnoszące kompetencje zawodowe. Pracuję z właścicielami firm, budując optymalny system zarządzania, strategię i kulturę organizacji.
  • Wspieram szkoły i poradnie. Współpracuję z uczelniami wyższymi (SWPS, Uniwersytet Ekonomiczny, Dolnośląska Szkoła Wyższa), szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi oraz Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi we Wrocławiu. Pracuję z kadrą pedagogiczną nad  rozwojem kompetencji interpersonalnych oraz komunikacji w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku.
  • Wspieram zdrowy styl życia. Współpracuję z dietetykami w obszarze wprowadzenia zdrowych nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej. Z trenerami sportowymi nad budowaniem motywacji i zaangażowania u sportowców oraz osiągania wyników.
  • Wspieram organizacje coachingowe. W latach 2018-2019 pełniłam funkcję V-ce Dyrektora Wrocławskiego Oddziału ICF. Do dziś wspieram działalność organizacji coachingowych i trenerskich i jestem aktywną ambasadorką coachingowego stylu życia i zarządzania.

Moje doświadczenie korporacyjne.  Posiadam 16 - letnie doświadczenie korporacyjne, pracowałam na stanowiskach liderskich w międzynarodowych firmach produkcyjnych, opartych na metodologii Lean Management i KAIZEN. Koordynowałam m.in. wdrożenia dużych, globalnych projektów, zarządzałam wielokulturowymi zespołami,  przygotowywałam menadżerów do roli mentorów, zajmowałam się rekrutacją masową i specjalistyczną, brandingiem oraz organizacją eventów.

Moje wykształcenie. Ukończyłam Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu z tytułem mgr inż. Biotechnologii Żywienia Człowieka i inżynierii produkcji. Jestem również absolwentką podyplomowych studiów Prawa Pracy i Administracji Uniwersytetu Poznańskiego oraz podyplomowych studiów Mediacji Rodzinnych, Biznesowych i Karnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uzyskując Certyfikat Mediatora. Ponadto ukończyłam Studia Zawodowe Coachingu w Instytucie Mukoid Komunikacja dla Rozwoju w Krakowie, uzyskując tytuł Coacha.

Ponadto. Nabyłam doświadczenie w Polsce i za granicą (Szwajcaria), pracując jako mediator, pomagając w rozwiązywaniu konfliktów i osiąganiu porozumień opartych na zasadzie wygrany-wygrany. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu autorskich warsztatów z zakresu kompetencji liderskich oraz umiejętności coachingowych.

Przeprowadziłam ponad 5000 sesji coachingowych (indywidualnych i grupowych).

Cechuje mnie autentyczność, pozytywna energia i prowokatywny styl pracy, który jest mierzalny. W moich procesach stawiam na efekt, łącząc umiejętności miękkie ze ścisłym umysłem inżyniera.

Moją pasją jest praca z ludźmi, którzy chcą działać i mieć wpływ na swoje życie. 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=m4W-rXmziIc

Moje Motto: „Myśl. Wierz. Marz. Miej odwagę”